Rješenje o izboru najpovoljnije ponude

Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlučivanja o izboru najpovoljnije ponude po tenderskoj dokumentacijibroj 69 od 17.02.2016.godine za organizovanje i izvodjenje đačke ekskurzije ovlašćeno lice JU Srednja ekonomsko ugostiteljska škola Bar, na prijedlog Komisije za vrednovanje ponude  donosi

FAJL

Copyright © 2021 Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola. All Rights Reserved 

Design by Aleksandar Vukazić