Dualno obrazovanje

Provjera postignuća praktičnog obrazovanja učenika koji se obrazuju kod poslodavca (dualno obrazovanje)

Ispit za učenike III razreda, smjer prodavač,  je realizovan u srijedu 11.05.2022.g. i na predlog direktora škole organizovan je kod poslodavca u prodavnici „Idea“.  Ispit je počeo u 9h.

Realizovan ispit iz Praktične nastave učenika koji praktično obrazovanje realizuju kod poslodavca kroz dualni oblik obrazovanja

Kako bi se izvršila provjera postignuća iz nastavnog predmeta Praktična nastava učenika koji su u školskoj 2018/2019. godini praktično obrazovanje realizovali kod poslodavca kroz dualni oblik obrazovanja, škola je organizovala ispit i na predlog direktora škole organizovan je u školi. Na sjednici Nastavničkog vijeća imenovane su komisije za realizaciju ispita iz praktične nastave za obrazovne programe Konobar i Kuvar.

Copyright © 2021 Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola. All Rights Reserved 

Design by Aleksandar Vukazić