Odluka o planu javnih nabavki

Na osnovu člana 38 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ( .. Sluzbeni
List CG'· br. 42/11 l i 57/14) i člana 16 Statuta, Školski odbor Srednje
ekonomsko-ugostiteljske škole u Baru. na sjednici održanoj 26. O1. 2016.
godine. donio je...

Informacija o radu Školskog odbora

Dana 23. XII 2015. god. održana je sjednica naslovnog organa uz sljedeći dnevni red:

Copyright © 2021 Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola. All Rights Reserved 

Design by Aleksandar Vukazić