Transnacionalni projektni sastanak na ostrvu Siros

Projekat Digitalne vjestine za odrasle koji se pod pokroviteljstvom Erasmus+ odvija u nasoj skoli od 1.11.2020. a trajace do 31.10.2021.ulazi u svoju drugu fazu. U toku prve, koja je trajala 11 mjeseci, partnerske organizacije su kreirale tekst modula za sva tri kursa (Bezbijednost na mreži, Informaticka pismenost i Komunikacija i kolaboracija)koji će se naći na platformi namijenjenoj sticanju digitalnih vještina odraslih polaznika nivoa 2. Nažalost, usled epidemiološke situacije svi dosadašnji sastanci održani su elektronski, tako da je nedjelja obuke na ostrvu Siros a u gradu Ermoupoliju prvi susret predstavnika partnerskih organizacija uživo. Partnerska organizacija ALTERA VITA bila nam je domaćin a ostalih 6 organizacija imale su uglavnom po dva predstavnika. Iz naše škole to je bila koordinatorka ovog projekta Marta Nikolic, a virtuelno se uključivao IT koordinator škole Aleksandar Vukazić.

Screenshot 20210929 193633 com.android.gallery3d

Suština ove radne sedmice bila je u tome da partneri razmjene svoja iskustva i dobre prakse kroz razne prezentacije tj.edukuju jedni druge vezano za obrazovanje odraslih (kojeinače sprovodi večina partnera u svojim organizacijama) i funkcionisanje digitalnih platformi koje služe obrazovanju. Program naše obuke je podijeljen na 5 radnih dana, od 13 do 18h su tekle aktivnosti svakodnevno tako da je agenda izgledala ovako:

Ponedjeljak, 27.9. - međusobno upoznavanje svih učesnika, andragoške metode – kako uče odrasli i šta treba imati na umu kada kreiramo programe obuke za odrasle, na koji način se koriste elektronske platforme –Joao Constancio (Portugal)

Utorak, 28.9. – Vođenje projekta, priprema izvještaja, dogovor partnera oko sledećih koraka, kako kroz inovacije,igre i pripovijedanje učiniti elektronske kurseve motivišućima i zanimljivijim- Peter Kozelinsky(Slovakia) i Almudena Gonzales (Spain)

Srijeda, 29.9. – implementacija elektronskih kurseva, upotreba digitalnih bedževa i ostalih alatki korisnih za sertifikovanje znanja stečenog u neformalnom obrazovanju. EU-OBP alati i ostali besplatni resursi za nastavnike i edukatore, DigitAll kursevi i Moodle platforma – vodič za funkcionisanje (Miguel Vidal, Miltos Sakellariou and Aleksandar Vukazic )

Četvrtak 30.09. i Petak 1.10. – Rad u grupama od 3 ucesnika – evaluacija vec urađenog sadržaja sva tri kursa, šta treba izmijeniti, šta unaprijediti, kako implementirati i aktivnosti i inovacije pomenute prethodnih dana obuke, evaluacija petodnevne obuke i interkulturalno veče sa grčkom tipičnom hranom, muzikom i kulturno-umjetničkim programom (svi učesnici)

IMG 20210927 143631

Dani za putovanje su bili 25.i 26.9. a za povratak 1. i 2.10.2021.

.

Copyright © 2021 Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola. All Rights Reserved 

Design by Aleksandar Vukazić