INTERVET WB - PROFESIONALNA PRAKSA

U narednim sedmicama prenosimo vam utiske naših učenica Vuksanović Marije i Šobić Jovane sa profesionalne prakse koju obavljaju u Bolonji, Italija. Marija i Jovana su preko projekta INTERVET WB dobile stipendiju za obavljanje profesionalne prakse iz oblasti ekonomije, u trajanju od jednog mjeseca.

Naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole za skolsku 2021/2022 godinu

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljuje Naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori za 2021/2022. godinu.

Izrada obrazovnih programa u skladu sa potrebama tržišta rada

Povodom završetka IPA projekta “Izrada obrazovnih programa u skladu sa potrebama tržišta rada”, koji finanasira Evropska Unija, a implementira konzorcijum koji čine dvije kompanije: Particip i Inbas, 07. avgusta 2021. godine, u prostorijama Centra za stručno obrazovanje,  predstavljeni su rezultati projektnih aktivnosti.

DIGITALNE VJEŠTINE ZA ODRASLE

DIGITALIZUJ-SVE je Erasmus+ projekat čiji je cilj poboljšati i proširiti ponudu visokokvalitetnih mogućnosti učenja prilagođenih potrebama odraslih sa malo vještina ili niskim kvalifikacijama, stavljajući na raspolaganje fleksibilne ponude za učenje prilagođene njihovim potrebama za učenjem (npr. Kombinovano učenje, digitalne aplikacije za učenje), i vrednovanjem vještina stečenih informalnim i neformalnim učenjem. Projekat DIGITALIZUJ-SVE će razviti digitalne vještine kod odraslih učenika sa niskim nivoom ili bez ikakvih digitalnih kompetencija, a istovremeno će ih sertifikovati u Evropskom okviru.

Strana 6 od 57

Copyright © 2021 Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola. All Rights Reserved 

Design by Aleksandar Vukazić