Šta znaš o internetu

Ministarstvo sporta i mladih, Ministarstvo javne uprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije u sklopu edukativne kampanje

“Digitalna pismenost i zaštita djece i mladih na internetu” tokom avgusta 2020.godine organizuju kviz „Šta znaš o internetu“.

Kuda nakon osnovne škole

Kao pomoć budućim srednjoškolcima i njihovim roditeljima u pravilnom izboru zanimanja, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, pripremio je Informator "Kuda nakon osnovne škole".

PROJEKAT INTERNACIONALIZACIJA SISTEMA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA INTERVET WB

U okviru programa Erasmus +, I Call Pilot Sheme VET Mobility, Privredna komora Crne Gore je sa vodećim partnerom iz Itallije, UNISER, zatim, partenrima iz 5 država Balkana(Bosna i Hercegovina, Srbija, Sjeverna Makedonija, Albanija i Kosovo) i 7 EU država(Belgija, Holandija, Španija, Poljska, Francuska, Malta i Slovenija) počela implementaciju programa mobilnosti za nastavnike/ce i učenike/ce srednjih stručnih škola. Projekat traje 42 mjeseca.

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2020/2021

Na osnovu člana 12, stav 2 Zakona o stručnom obrazovanju (»Službeni list RCG«, br. 64/02 i 49/07 i »Službeni list CG«, br. 45/10, 39/13 i 47/17) i na osnovu člana 15 Zakona o gimnaziji (»Službeni list RCG«, br. 64/02 i 49/07 i »Službeni list CG«, br. 45/10, 39/13 i 47/17), Ministarstvo prosvjete raspisuje

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2020/2021

INFORMACIJE ZA MATURSKI I STRUČNI ISPIT U JUNSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2019/2020.GODINE

 

Srijeda, 20.maj 2020, ispit iz Crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti; Albanski jezik i književnost

Subota,30. maj 2020, ispit iz stranog jezika

Ponedeljak, 1. jun 2020, ispit iz matematike

SVI ISPITI POČINJU U 11

Predmet

Preliminarni rezultati (pod šiframa)

Učenik najavljuje uvid u test,

ISKLJUČIVO preko škole, do 19h dana:

Uvid u test

(samo učenik) od 10 do 14 h dana:

Učenik podnosi prigovor školi do 15h dana:

 

Škola prosljeđuje objedinjene prigovore svojih učenika do 19 h dana:

IC odgovara na prigovore i objavljuje konačne rezultate

Matematika

 

12jun

2020.

12.jun

2020.

15.jun

2020.

15.jun

2020.

15.jun

2020.

17.jun

2020.

Strani jezici

16.jun

2020.

16.jun

2020.

17.jun

2020.

17.jun

2020.

17.jun

2020.

19.jun

2020.

Crnogorski-srpski,bosanski, hrvatski jezik   i književnosti;

Albanski jezik i književnost

 

 

22.jun

2020.

22.jun

2020.

23.jun

2020.

23.jun

2020.

23.jun

2020.

26.jun

2020.

 

POSTERpravila20 01

 

Strana 10 od 57

Copyright © 2021 Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola. All Rights Reserved 

Design by Aleksandar Vukazić