OPŠTI PODACI O ŠKOLI

OSVRT NA OSNIVANJE I RAZVOJ USTANOVE

Škola je osnovana 15. 08. 2003. godine i uvedena u centralni registar privrednog suda u Podgorici,pod registarskim brojem 8-0013573/001. Osnivanju škole prethodile su brojne inicijative Skupštine opštine Bar upućene Ministarstvu prosvjete i nauke za otvaranje treće srednje škole u Baru. Razlozi za pokretanje ovakve inicijative bili su višestruki i trajni. Naime, Bar je grad koji se ubrzano razvija i svoju perspektivu vidi u daljem razvoju malih i srednjih preduzeća, formiranju nove industrijske zone, slobodne carinske zone, razvoju Luke, razvoju turizma, hotelijerstva,ugostiteljstva i trgovine.
Od svog osnivanja obrazovno-vaspitnu misiju škola obavlja u popodnevnom terminu, u školskoj zgradi koju je do njenog osnivanja koristila samo Gimnazija „Niko Rolović“. Iako je dijeljenje zajedničkog prostora otežavajuća okolnost, uz dodatne napore organizacionog tima škole i cjelokupnog kolektiva, veoma uspješno se organizuju i izvode sve planirane aktivnosti. 
Rukovođenje školom od njenog osnivanja bilo je povjereno g-đi Ramizi Kalamperović,koja je to veoma stručno i posvećeno obavljala sve do penzionisanja, septembra 2015.godine. 
Po uspjesima u dosadašnjem periodu škola je postala prepoznatljiva u gradu i državi. Broj učenika koji upisuju ovu školu bio je u stalnom porastu: školske 2003/04. godine upisano je 322 učenika,dok je školske 2014/2015. godine broj upisanih učenika bio 855. Ove školske 2015/16. godine školu pohađa 813 učenika, a razlog manje upisanog broja učenika je odluka Ministarstva prosvjete da se u smjer turistički tehničar umjesto dva, upisuje samo jedno odjeljenje. 
Obrazovni programi koji se izučavaju u školi tokom vremena su se mijenjali,neki su se ukidali, kao npr. obrazovni program pravno-administrativni tehničar,a uvodili su se novi.

Copyright © 2021 Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola. All Rights Reserved 

Design by Aleksandar Vukazić