01 decembar 2020

KAKO SUZBITI VRŠNJAČKO NASILJE

Školski tim za suzbijanje vršnjačkog nasilja organizovao je radionica u saradnji sa IPO Montenegro, a pohađali su ih odabrani učenici sva četiri razreda. Radionica za učenike prvih razreda je organizovana 10.11. Pohađali su je sljedeći učenici :Teodora Gašić,Arijeta Džudić,Valentina Ćulafić i Sara Bakić iz I1;Faris Husović,Ernad Lukić i Aleksa Janjičić iz I2;Helena Krgović,Sara Drašković i Anita Beharović iz I3 i Mirjana Luković iz I4 .Učenici I5 njiesu bili u mogućnosti toga dana da pohađaju pomenutu radionicu pa su se pridružili 13.11.učenicima II razreda.Učenici koji su prisustvovali drugoj radionici su :Snežana Demirović,Amel Tafica i Arnela Hot iz I5; Marija Vuksanović i Jovana Šobić iz II1;Ina Jovićević,Lara Striković i Marija Nikotić iz II3;Aleksandra Đurović i Damjan Šarić iz II4;Marija Rašović i Mirsad Mehanović iz II5 i Melida Bučan iz II7.Radionica za treće razrede se održala 16.11. Prisustvovali su :Anja Šuković,Jana Ratknić,Elma Batilović,Danilo Otović i Nikola Pepđonović iz III1;Marko Popović i Nikola Tomić iz III6 i Nermina Pepeljak iz III8. Radionice su se održale u školskom restoranu ,a temu vršnjačkog nasilja kroz edukativan sadržaj učenicima je približila Dina Šukurica,članica organizacije IPO Montenegro.

 

3

Četvrta radionica je proširena u sadržajnom smislu pa su pored vršnjačkog nasilja učenici na ovoj radionici mogli da čuju o štetnosti narkotika i drugim policijskim poslovima.Zato su se na njoj pored maturanata našli i učenici prva tri razreda koji nijesu imali prilike da prisustvuju prethodnim radionicama.Imali su priliku da pitaju sve što ih interesuje kako službenicu MUP-a ,Đurđinu Čović,koja ih je vodila kroz radionicu,tako i Ivana Pekića i Momčila Šćekića predsjednika i potpredsjednika organizacije IPO Montenegro . Školski koordinatori   za pomenute radionice su bile profesorice-Sanja Gačević,Ivana Kecojević i Mirjana Savićević,a stručnu podršku je pružala i školska psihološkinja Branka Ćalasan.

2

Četvrta radionica je održana 27.11.Prisustvovali su učenici :Teodora Marstjepović,Azra Husović i Tamara Đurnić iz I3;Amina Adrović i Alisa Drljanović iz II4 ;Emil Bibezić iz III2;Samra Mujanović,Elma Useinović i Bojana Đorđević iz IV1;Filip Marstjepović,Amar Kurpejović i Amar Rujović iz IV2;Kristina Peruničić,Teodora Ulniković,Dario Jevtić i Gordana Rovčanin iz IV3 i Lazar Drašković i Petar Đurović iz IV4.

Cilj ovih radionica je upoznavanje učenika sa pojavom nasilja(vršnjačkog i sajber) i prevencijom.Učenici treba da znaju šta treba da urade ukoliko se nađu u situaciji da sami doživljavaju neku neprijatnost ili da se nešto tako dešava njihovim drugarima.Rješavanje ovog problema je veoma važno .Dužnost svih nas je da se uključimo u postojeću problematiku i da obezbijedimo zdravo i bezbjedno okruženje svim učenicima.

Na četvrtoj radionici se govorilo i o problemima narkomanije koja je prilično zastupljena među mlađom populacijom,a često je povezana i sa vršnjačkim nasiljem i raznim oblicima devijantnog ponašanja.

Copyright © 2019 Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola. All Rights Reserved 

Design by Aleksandar Vukazić

Premium Joomla Templates