10 decembar 2020

DIGITALNE VJEŠTINE ZA ODRASLE

Dragi čitaoče,

DIGITALIZUJ -SVE je Erasmus+ projekat čiji je cilj poboljšanje i uvećanje prilika za kvalitetnije obrazovanje kreiran za potrebe odraslih pojedinaca sa nižim nivoom vještina ili nižim kvalifikacijama,tako što omogućava fleksibilne ponude za učenje prilagođene njihovim saznajnim potrebama (npr. mješovito učenje, aplikacije za digitalno učenje), i vrijednovanjem vještina stečenih kroz formalno i neformalno učenje. Projekat će razviti kod odraslih učenika digitalne kompetencije i istovremeno će biti sertifikovani za njih u Evropskom okviru.

 Tokom kursa partneri će razviti 3 online kursa dostupna za obuku odraslih ljudi sa niskim nivoom digitalnih vještina. Cilj ove serije online kurseva je da se usmjeri na osnovne digitalne vještine koje bi svaka odrasla osoba trebalo da ima i ohrabri ih da nastave sa svojom obukom I da steknu jos naprednije vještine.Uz to, ovi kursevi će podstaknuti uspostavljanje i pristup putevima za usavršavanje vještina, dajući priliku za poboljšanje osnovne pismenoisti, numeričke pismenosti i digitalnih kompetencija , kao i ostalih ključnih kompetencija, kao i napredovanje ka višim kvalifikacijama , uključujući identifikaciju temeljnih vještina i pregled prilagođenih ponuda za učenje.

DIGIT-ALL je namijenjen nisko kvalifikovanim ili odraslima sa niskim nivoom vještina, ali takođe indirektno praktičarima I organizatorima životnog I profesionalnog orijentisanja,potom korisnicima njihovih usluga sa niskim nivoom digitalnih vještina, donosiocima odluka iz oblasti obrazovanja I cjeloživotnog učenja angažovanih za digitalno napredovanje odraslih,regionalnim uslužnim centrima, predstavnicima i donosiocima strategija, spoljašnjim akterima(edukatorima i trenerima angažovanih u programima digitalne obuke odraslih).

Zbog restrikcija putovanja uslovljenih covid-19, početni sastanak vezan za ovaj projekat se održao online 4. novembra. Konzorcijum projekta predstavlja Orbis Institut(Slovačka), Centro Integrado Público de Formación Profesional Misericordia iz Španije, Metodo Estudios Consultores takođe iz Španije, União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme) Valbom e Jovim iz Portugala, Social Cooperative Enterprise of Cycladesiz Grčke, Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Bar iz Crne Gore i Tarsus Ticaretve Sanayi Odasi iz Turske.

Picture1.pngPicture2.png

Picture3.png

 Picture4

Copyright © 2019 Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola. All Rights Reserved 

Design by Aleksandar Vukazić

Premium Joomla Templates