17 decembar 2020

Panel diskusija „Re-thinking o solidarnosti i volonterizmu“

U okviru projekta ROUTE WB6, koji sprovodi ADP-Zid u partnerstvu sa organizacijama: Mladi istraživači Srbije, Youth Cultural Center iz Makedonije, Lens sa Kosova, Institut za razvoj mladih Cult iz Bosne i Hercegovine i Beyond Barriers iz Albanije, gdje je koordinator projekta RYCO - Regionalna kancelarija za saradnju mladih, dana 16.12.2020.g. održana je panel diskusija „Re-thinking o solidarnosti i volonterizmu“.

 20201216 124554U okviru projekta ROUTE WB6, realizovana su tri treninga, posvećena kreiranju programa volonterskih razmjena u zemljama Zapadanog Balkana, sa ciljem podsticanja interkulturalnog dijaloga, povezivanja i razvoja kapaciteta mladih ljudi. Koordinatorka školskog kluba, nastavnica Jelena Vlahović imala je čast da bude u radnoj grupi kreatora ovog novog programa za mlade, a danas je, kao panelista u okviru teme „Prepoznavanje značaja volontiranja i umrežavanja u zajednici“, istakla važnost projekta „V-za volonterizam“, u koordinaciji ADP-Zid, kojim su se pokrenuli instrumenti za poboljšanje rada postojećih, ali i iniciralo osnivanje i pokretanje rada novih srednjoškolskih volonterskih klubova. Kao još jedan veoma značajan rezultat projekta „V-za volonterizam“ je i pokretanje Mreže volonterskih klubova srednjih škola, čiji je član i naš volonterski klub, od decembra 2019.g.

U okviru diskusije o načinima povezivanja sa lokalnom zajednicom, motivaciji i razumijevanju mladih o volontiranju, zašto je i koliko važno volontiranje za jednog srednjoškolca, nastavnica Vlahović je predstavila rad školskog kluba u poslednjih 10 godina, kreativnost naših učenika, svesrdnu pomoć i razumijevanje uprave škole za volonterizam mladih ljudi. Tokom izlaganja o aktivnostima u prethodnom periodu, istaknut je i rad nastavnice Marte Nikolić, u okviru ACES programa i projekta „Volontiranje-izgradnja mostova u društvu“(šk.2011/12.g.), kada je projekat dobio i drugu nagradu ADP-Zid-a. 

S obzirom na situaciju vezanu za uticaj pandemije na mlade i njihov volonterski rad, nastavnica je istakla volontersko angažovanje pojedinih članova kluba, koji su osmislili online vršnjačku pomoć u edukaciji, putem viber-a i instagram-a. Naime, pojedini naši članovi/ce se bolje snalaze sa matematikom, računovodstvom, engleskim, njemačkim i drugim modulima, te svojim vršnjacima, koristeći dječiji riječnik, na prijemčiv način približavaju gradivo, motivišu i sebe i njih da uče i da se na jedinstveni način bore s ovom dramatičnom situacijom koju je uzrokovala pandemija. 

Kao lajt motiv ove diskusije, ali možemo slobodno reći i današnjeg panela, mogla bi se uzeti izjava nastavnice Vlahović: „...Volonterizam ne trebamo shvatiti kao rad za drugoga, rad bez novčane nadoknade, angažovanje da bi pokazali da smo dobri ljudi. Ne. Volonterizam trebamo shvatiti i prigrliti kao način života.“

Copyright © 2019 Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola. All Rights Reserved 

Design by Aleksandar Vukazić

Premium Joomla Templates